Actievoorwaarden

Algemeen

 1. ‘Drie maanden voor 99,-’ (hierna: de actie) wordt aangeboden door Leisure World Fitness (hierna: de organisatie).
 2. De looptijd van de actie is van vrijdag 17 mei 2024 tot zondag 30 juni 2024. De looptijd kan zonder aankondiging verlengd worden.

Actie en deelname

 1. Iedereen mag aan de actie deelnemen. Minderjarigen hebben hiervoor toestemming van hun ouders of verzorgers nodig. Mensen kunnen zich voor de actie aanmelden via https://leisureworldfitness.nl/zomer/.
 2. De deelnemer voert zijn of haar contactgegevens in. Een medewerker van Leisure World Fitness neemt contact op per e-mail of telefonisch om een afspraak te maken.
 3. De actie is alleen geldig in combinatie met het afsluiten van een doorlopend sportprogramma. De deelnemer mag dan onbeperkt gebruikmaken van de faciliteiten van Leisure World Fitness.
 4. Het actiebedrag is exclusief de kosten voor een startpakket.
 5. Medewerkers van Leisure World Fitness zijn uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid

Leisure World Fitness is niet aansprakelijk voor eventuele type-, druk- of zetfouten.

Slotbepalingen

 1. Leisure World Fitness behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden te allen tijde op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of stop te zetten zonder daarvan nadere aankondiging te doen.
 2. Deelname aan de actie is geheel op eigen risico.
 3. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Leisure World Fitness.
 4. Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande voorwaarden.